کارکوونکي

د TiG اداري ټیم د دغه ټولنیز پلیټفارم مسؤل دی د هرې ژبې لپاره یو مسوولس کس په کار بوخت دی. زموږ همکاران د فورم په هر بحث کې برخه اخلي ټول هغه مالومات او پوسټونه چې د خلکو له خوا شریکېږي دوی یې بیاځلي ګوري او همدارنګه په مستقیمه توګه د خلکو او ټولنې د هر غړي پوښتنې ته ځواب وایي.‌ د دې تر څنګ زموږ همکاران د شخصي چټ یا مسېج کولو اسانتیا هم کارولی شي کله چې د چا پوښتنه پېچلې او یا یې هم په اړه لا ډېر وضاحت ته اړتیا وي.‌ سربېره پر دې ټول هغه فعالیتونه چې په TiG  کې تر سره کېږي زموږ د همکارانو له خوا تر څار لاندې دي.‌

 

د TiG نور غړي