معلومات در رابطه به این ایمیل ؟

sara.qasimsalah • 26 اپریل 2024
1 comment
0 لایکونه

په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست
ماته له دغه برښنالیک  sekretariat01@bapafg.de
څخه اېمیل وشو چې خپل شخصي هویتي اسناد او مالومات مونږ ته راولېږئ. 
لومړۍ پوښتنه: دغه برښنالیک څومره دقیق دی او د کومې مرجع دی؟ 
دوه یمه پوښتنه: څومره وخت وروسته دوی بیا له مونږ سره اړیکه نیسي؟

Kategorie
پیښې

ځوابونه (1)

Moderation

سلامونه او ټوګېدر این جرمني ویبپاڼې درته ښه راغلاست وایم. 

تاسو چېرته غوښتنلیک لېږلی و، که څه؟ که بې له کوم دلیل او یا هم مخکیني ایمیل پرته یې درنه هویتي اسناد غوښتي دي؟‌ که په دې اړه مالومات راکړئ، موږ به د دې ایمیل په اړه مالومات ورکړو او له تاسو سره به یې شریک کړو.

په درنښت 

چې پوسټ‌ وکړئ یا or نوملیکنه وکړئ.